Tingstad gnr. 10 bnr. 36
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Tingstad gnr. 10 bnr. 36-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tingstad ligg synst på sletta ved Tingvollfjorden, nedanfor riksvegen. Bruket vart frådelt Kringla i 1935. Jordvegen er ca. 13 mål dyrka jord. Husa er stugu og uthus.