Opheim, søre Garden gnr. 22 bnr. 8
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Opheim, søre Garden gnr. 22 bnr. 8-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

NB. Gnr. 20 bnr. 8. Denne garden vart frådelt Søre Opheim ('Garden') i 1801. I kjeldene vart garden kalla både Søre Opheim og 'Garden'. No vert garden kalla 'Sørpå Garden' eller Søre Garden.
    Når denne garden fekk gnr. 20 under matrikkuleringa, så kom det av at Knut Halvorson hadde både Nordre Helling gnr. 20 og Søre Garden. Av omsyn til garddelinga vert Søre Garden likevel plassert der den høyrer heime, dvs. under gnr. 22.
    Oldfunn. Det er funne ein beltestein, eit spinnehjul og ein rund fin stein med hol i.
    Areal 1865: 40 mål dyrka jord, 17 mål naturleg eng, 82 mål utslått. Avling: 57 tunner bygg og 54 tunner potet.
    Areal 1995: 75 mål dyrka jord, anna areal 60 mål, produktiv skog 1100 mål, anna utmark 900 mål. Leigd jord 20 mål. Buskap: 14 mjølkekyr, 20 ungdyr. Våningshus bygt omkr. 1900, kårhus 1973, låve 1920, fjøs 1982, loft omkr. 1900.
    Stølar: heimstølen på Langeset er nedlagt, Helsingset, Nystølen og langstøl på Hovdestølen.
   

{1298} År: 1801

Knut Halvorson Opheim 15.09. 1782-1830
Foreldre: Halvor Knutson Opheim Garden og Birgit Torkjellsdtr. Rime.
Gm Marte Hansdtr. Nubgarden Opheim 13.08. 1780-1826
Foreldre: Hans Qvam og Dordei Solvesdtr. Nubgarden.
Gm Birgit Arnesdtr. Hovda Rotneimsøyen 27.09. 1761-1844
Foreldre: Arne Eivindson Hovda og Ambjørg Knutsdtr. ..., Hemsedal.
*Barn
1. Birgit Knutsdtr. Opheim 11.11. 1802-1841
G 1821 m Ola Torkjellson Vesledalstugu Opheim, gnr. 22/15.
2. Halvor Knutson Opheim 05.05. 1804-1875
G 1830 m Gro Håkonsdtr. Bøygard. Sjå neste hushald.
3. Dordei Knutsdtr. Opheim Espeset 28.09. 1806-
G 1828 m Aslak Solveson Espeset. Barn født på Nes: Solve 1839- . Til Am. i 1846.
4. Hans Knutson Opheim Helling 08.11. 1808-1895
G 1831 Gol m Ambjørg Knutsdtr. Oleivsbråten, Gol. Til Helling, gnr. 20/9. Til Am. 1846.
5. Kari Knutsdtr. Opheim Espeset 25.11. 1811-1900
Barn med Eirik Rasmusson Underåsen: Marta 1831-1910, sjå under barnebarn.
    G 1835 m Henrik Solvesen Espeset 1808-1885. Barn: Salve 1835-1913 farmar i Iowa, gm Boel Ankersdtr. (5 barn); Knut 1839- (1 barn); Aslak 1842-1912 farmar gm Elisabeth Larsdtr. Seim, Voss (8 barn); Halvor 1845-1926 gm enkje Margaret Espeset (7 barn); Randi 1849-1863 ug.; Lars 1852-1920; Birgit 1857-1858.
    Kari og Henrik reiste til Am i 1846: Alamakee Co, sidan til Esterville i Iowa. Ungane skreiv seg "Hendrickson". (1345) (1696)
6. Lars Knutson Opheim 16.08. 1814-1815
7. Lars Knutson Opheim 26.05. 1816-1817
8. Lars Knutson Opheim 11.07. 1818-1818
9. Amalia Knutsdtr. Opheim OpheimsHagen 01.10. 1819-1896
G 1838 m Tolleiv Sveinson Rikansrud OpheimsHagen, gnr. 22/51.
*Barnebarn
1. Marte Eiriksdtr. Opheim Kitilson 18.01. 1831-1910
Gm Eirik Kitilson Barskrind 1825-1895. Barn: Carrie 1851-1941 gm Nels Anderson (9 barn); Barbro 1853- g 1874 m Ola Olson Sando; Albert 1856-1933 farma ved Estherville g 1888 m Mary Tidemann (14 barn); Bertha Randine 1867- g 1890 m Nils Johnson (9 barn); Emma 1872-1960 gm Lars Johan Hauge (4 barn). (1345)
    Eirik og Marte skal ha vore dei fyrste frå Torpo som reiste til Amerika. Dei skreiv dei seg "Kitilson", og hadde farm ved Estherville, Iowa.
    Foreldre: Eirik Rasmusson Underåsen og Kari Knutsdtr. Opheim.

Knut og Marte gifte seg i 1801. Truleg var det Marte som kom med ein kommentar etter at garden var delt, og det hadde vore spørsmål om kven som skulle ha ein stor krakk som var laga av ein planke. "Breiaste garden skulle no ha den breiaste krakken!"
    Knut gifte seg opp att i 1827 med enkja etter Ola Hallgrimson Ruud Rotneimsøyen, Birgit Arnesdtr.
    Knut kjøpte halve garden Opheim i 1801 for 798 rd. Kjøpesummen skulle stå i garden inntil ein av foreldra gjekk bort. (Broren Torkjell fekk den andre halvparten.)
    På skiftet etter Knut sa Birgit frå at ho berre var stemor, og skulle ikkje ha med seg anna enn dei 110 spd som ho hadde med seg inn i ekteskapet. (Og som mannen skulle ha øydt.)
    Det var halde takst over ei bygdesag med blad, trosser og tappar (30 spd) og eit kvernhus (10 spd). Tolleiv Oleivson Bråten la fram bygselsetel på livstid for kvernhuset. Han skulle svara 2 spd årleg og mala kornet fritt for garden.
    Knut held makeskifte med Solve Knutson Helling i 1815. Sjå også Nordre Helling bnr. 9.
   
   
   

{1299} År: 1829

Halvor Knutson Opheim 05.05. 1804-1875
Foreldre: Knut Halvorson Opheim Garden og Marte Hansdtr. Nubgarden.
Gm Gro Håkonsdtr. Bøygard Opheim 29.06. 1812-1873.
Foreldre: Håkon Olson Halvorsgard Bøygard og Kari Olsdtr. Løken.
*Barn
1. Marte Halvorsdtr. Opheim Kolsrud 02.04. 1831-1901
G 1853 m Per Hermannson Sveinsrud Kolsrud, gnr. 14/2.
2. Knut Halvorson Opheim 24.02. 1834-1899
G 1877 m Gunvor Rasmusdtr. Opheim. Sjå neste hushald.
3. Håkon Halvorson Opheim Halvorsgard 12.04. 1837-1897
G 1862 m Guri Larsdtr. Krosshaug. Til Halvorsgard, gnr. 37/1. Sidan til Am.
4. Guri Halvorsdtr. Opheim Vestenfor 19.11. 1839-1921
G 1863 m Asle Toreson Vestenfor, gnr. 8/13.
5. Lars Halvorson Opheim 09.11. 1842-1879
G 1878 m Gunvor Henriksdtr. Helling. Sjå under barnebarn.
    Lars dreiv stort med fehandel, og døydde nygift under ei ferd til Kr.ania i 1879.
6. Kari Halvorsdtr. Opheim Jordet 03.03. 1846-1932
G 1865 m Helge Syverson Jordet, gnr. 22/48.
7. Asle Halvorson Opheim 21.03. 1849-
Gm Anne Olsdtr. Golberg 1849-.... . Barn: 3. Asle døydde tidleg. (Gol VI s 602)
    Til Am. 1869: Lansing, Ohio.
8. Birgit Halvorsdtr. Opheim Moldbakken 18.11. 1852-1898
G 1879 m Solve Oleivson Haugo Moldbakken, gnr. 9/13.
*Barnebarn
1. Lars Larsson Opheim Helling 03.12. 1879-1965
G 1913 m Mari Syversdtr. Opheimsjorde. Sjå søre Helling, gnr. 20/1 og Medhus, gnr. 20/3.
    Foreldre: Lars Halvorson Opheim Garden og Gunvor Henriksdtr. Helling Opheim Garden.

Halvor og Gro gifte seg i 1830. Halvor selde sagbruket i 1847, og bygsla bort kverna i 1851.
    På Søre Garden hadde dei brennevinsapparat som var lovleg også etter restriksjonane frå 1845. Lars Opsata nemner at apparatet tok 200 pottar og at det hadde tre piper. (Småe apparat var derimot ulovlege.)
    Då vart det til at heile grenda gjekk saman om å laga sterk drykk. Siste vekene før jul var det ikkje sløkt på peisen i fjøset på Søre Garden. Og drengen måtte hente mykje is frå Rotekjelda til nedkjøling.
   

{1300} År: 1870c

Knut Halvorson Opheim 24.02. 1834-1899
Foreldre: Halvor Knutson Opheim og Gro Håkonsdtr. Bøygard.
Gm Gunvor Rasmusdtr. Opheim 24.09. 1854-1927
Foreldre: Rasmus Syverson Myljo Opheim og Guri Eilevsdtr. Nubgarden.
*Barn
1. Halvor Knutson Opheim 21.05. 1877-1957
G 1895 m Rangdi Syversdtr. Medhus. Sjå neste hushald.

Knut overtok garden utan heimel kring 1870. Gunvor og Knut gifte seg i 1877. Dei bygde ny stugu og loft på garden .

{1301} År: 1900c

Halvor Knutson Opheim 21.05. 1877-1957
Foreldre: Knut Halvorson Opheim Garden og Gunvor Rasmusdtr. Opheim.
Gm Rangdi Syversdtr. Medhus Opheim 10.02. 1873-1948
Foreldre: Syver Olson Øvre Medhus og Margit Sevatsdtr. Vesledalstugu Opheim.
*Barn
1. Knut Halvorson Opheim 08.07. 1895-1971
Ug. Sjå neste hushald.
2. Syver Halvorson Opheim 26.05. 1898-1977
Ug. Barn m/Ingrid Oleivsdtr. Haugen: Sigurd 1927-1995. Syver budde heime på garden. Ei tid dreiv han med pelsdyr. Og han gjekk i ymse dagarbeid, slåttearbeid o.l. Då systera vart enkje, flytte han til Bjørkgarden for å hjelpe henne.
3. Halvor Halvorson Opheim 08.01. 1900-1985
Ug. Sjå neste hushald.
4. Gunvor Halvorsdtr. Opheim 21.09. 1902-1980
G 1923 m Ola Hermannson Opheim d.e.
5. Rasmus Halvorson Opheim 28.04. 1906-1906
6. Rasmus Halvorson Opheim 17.09. 1907-1986
Gm Inger Berg, Aurskog. Barn: Randi Helene 1947- gm Svein Willy Tønsberg, Aurskog (2 barn); Helge Arild 1951- gm Inger Unni Ringvoll, Sørum (1 son). Rasmus hadde gard på Blaker.
7. Margit Halvorsdtr. Opheim 12.06. 1911-1987
G 1934 m Bjørn Olson Roen Ruud. Sjå Bjørkgarden eller Nedre Tormodsgard, gnr. 30/6.
8. Rangdi Halvorsdtr. Opheim Meinstad 30.10. 1914-1990
Gm Thorleif Meinstad. Busett Brunkeberg. Ingen barn. Thorleif dreiv med anleggsarbeid.
9. Olav Halvorson Opheim 04.10. 1916-1976
Gm Liv Bjørnsdtr. Roen, Gol. Sjå eige hushald.

Halvor og Rangdi gifte seg i 1895. Halvor overtok garden utan heimel i 1900. Halvor og Rangdi bygde opp garden.