Matrikkelgarden Bjørøyen
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
11-Bjørøyen 
16-Vestafor 
113-Evjen ???
114-Otterplassen 
Matrikkelgarden ØYEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
21-Øyen 
22-Syrakslåtta 
22-Slåtta 
24-Storlien nedre 
24aTrøhaugen ???
26-Urden 
27-Bergo ???
Matrikkelgarden STORLIEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
31-Storlien øvre 
31aLauvdokken 
33-Lauvsletten ???
34-Lien ???
36-Grandokken øvre ???
37-Liahagen ???
38-Rudningsdokken 
39-Liaberget ???
310-Grandokken nedre ???
Matrikkelgarden Sire
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
41-Bråtalien ???
41aDjupedal 
46-Tomasgarden ???
47-Klokkarbråten ???
49-Tomasgarden, nedre ???
49aRanden ???
412-Trillhus ???
413-Sirerudningen øvre ???
417-Bankohuset ???
420-Sire, øvre ???
422-Sirebråten ???
423-Svarvargarden ???
425-Sanderhaugen 
426-Ramsviken ???
428-Sire, nedre ???
428aBorkhusbråten ???
428bHerbrandstugu ???
431-Byggjargarden ???
432-Sveinsgarden øvre 
432aSagaslette 
433-Rudningen ???
434-Byggjargardsrudningen ???
439-Tufto ???
439aEivindshaugen ???
439bTufteslåtta, øvre 
441-Tuftebråten ???
442-Sveinsgarden nedre 
443-Breibrenna ???
445-Brenno 
446-Tretterudhaugen ???
448-Tjuryhjelldalen ???
449-Skuleslåtta ???
454-Sirerudningen, nedre 
485-Flatland 
491-Heimtun 
493-Gjesthaugen ???
Matrikkelgarden BJØRØYEN ØVRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
51-Bjørøyen øvre ???
51aBjørøyslåtta ???
52-Sollien ???
53-Vestaforslåtta ???
Matrikkelgarden STOREDAL
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
61-Storedal søre ???
65-Storedal nordre ???
66-Storedalsjordet 
67-Storedalsplass 
Matrikkelgarden TORPO SØRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
71-Vesledal ???
73-Torpeslåtta ???
77-Tretterud 
79-Torpehaugen ???
713-Torpo søre ???
Matrikkelgarden TORPEHAGEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
81-Hagen ???
81cHagaplassane ???
84-Torebråten 
85-Vestenfor/Hagen 
86-Sireøyen ???
812-Arnfinnset 
813-Vestafor ???
815-Hagabruplassen 
830-Skogheim 
Matrikkelgarden TORPO
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
91-Torpo nordre ???
910-Slåtterone 
913-Moldbakken 
928bLyatun ???
Matrikkelgarden NYHUS
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
101-Nyhus Øvre 
103-Vesleslåtta ???
105-Nymoen 
108-Nyhus nedre ???
1010-Odden ???
1014-Kringla ???
1017-Nyhusmoen ???
1021-Lundgren 
1036-Tingstad 
1038-Slåtta 
Matrikkelgarden NUBGARDEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
111-Nubgarden 
111aGranlien øvre 
112-Granlien nedre 
113-Bråten ???
116-Nubgardsvangen 
117-Kræmarslåtta 
1112-Bruteigen 
1115-Tollefsrud 
1127-Øygarden 
Matrikkelgarden SKJERPING
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
121-Skjerping 
122-Guttormsplassen 
126-Skjerping???
128-Langejøta 
129-Haugo???
1211-Koddemoen 
1212-Kristmoen???
1214-SkjerpingHaugen???
1217-Rangdiplassen 
1219-Perplassen 
1226-Støen 
Matrikkelgarden LEIKVOLL
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
131-Leikvoll ???
131aLeikvollplassen 
Matrikkelgarden KOLSRUD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
141-Kolsrud, søre???
142-Kolsrud, nordre 
Matrikkelgarden RIKANSRUD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
151aKamberud???
152-Sletto, nedre???
156-Sletto, øvre 
159-Rikansrud-jordet + -bakken 
1513-Rikansrud???
1516-Rikansrudteigen 
Matrikkelgarden GÅSTERUD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
161-Gåsterud ???
Matrikkelgarden BAKKE/SVEINSRUD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
171-Sveinsrud 
Matrikkelgarden RUD I TORPO
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
181-Ruud, søre ???
181aRuud, nordre ???
182-Valdresplassen 
189-Rudsjordet ???
1813-Rudsjøta ???
Matrikkelgarden BARSKRIND
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
191-Barskrind ???
191aBarskrindhaugen 
191bJøta 
192-Hjallen 
193-Barskrind, nordre ???
Matrikkelgarden HELLING
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
201-Helling, søre 
203-Helling, søre 
204-Brennene 
205-Helling, nordre ???
206-Brenna, øvre ???
209-Helling, nordre ???
2012-Brenna, nedre 
2017a-Hellingberget 
2015-Hellingteigen 
2017-Bakken ???
Matrikkelgarden MEDHUS
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
211-Medhus ???
213-Nilsehagen 
213-NupeMedhus ???
215-Medhusjordet ???
216-Medhus, øvre ???
2113-Medhushagen ???
Matrikkelgarden OPHEIM
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
221-Opheim Garden ???
222-Dølahaugen 
223-Haugo ???
225-Rasmusgarden, nordre ???
225aRansejordet 
225bHakkeBakken 
225cSveinjordet 
225dUtluteigen ???
227-Sogla ???
228-Opheim, søre Garden ???
229-Underåsen ???
2210-Embriksgarden ???
2211-Dølahaugen, nedre ???
2215-Vesledalstugu ???
2217-Embrikstugu ???
2235-Rasmusjordet ???
2242-Opheimsjordet 
2243-Bråten ???
2244-Underåsen ???
2245-Åsegarden ???
2246-Rudningen ???
2247-Sletten 
2248-Jorde ???
2251-Hagen ???
2252-Hagajordet 
2253-Haugo  
2254-Ørjanshaugen ???
2254aKvernhaugen 
2257-Karigarden ???
2258-Opheimsjordet ???
2262-Gjerda 
2263-Haugen 
2271-Huserjorde 
2273-Teigen ???
2274-Haugen 
2278-Hestehagen ???
2279-Rasmusgarden søre ???
2290-Opheimsøyen 
2293-Rudningen 
22103-Voll ???
22114-Opheimshaugen nordre 
22142-Opheim øvre 
22151-Øvrebråten 
22155-Bjerke 
22231-Dølahaugen 
Matrikkelgarden SØRBØEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
231-Sørbøen, søre 
231aBillehuset ???
231bBranden 
231cStølen 
232-Gurigutmoen 
233-Juven 
238-Ton, nedre 
239-Sørbøen, nordre 
2310-Moen 
2311-Moen, nedre 
2312-Berget ???
2314-Jøta 
2315-Ton, øvre 
2319-Midtlid 
2325-Moslåtta 
2326-Liabø 
Matrikkelgarden MEDGARDEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
241-Medgarden, øvre 
243-Medgarden, nedre 
244-Brusedokken 
Matrikkelgarden RUD I LIAGARDANE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
251-Ruud 
252-Løyte 
253-Langero 
257-Torsteinslåtta 
2513-Ragnhildrud 
Matrikkelgarden HØGSET
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
261-Høgset 
262-Luten 
264-Slåtto 
Matrikkelgarden KOLBJØRNSGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
271-Kolbjørnsgard 
272-Vesleset 
273-Bjørnstad 
Matrikkelgarden KVELPRUD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
281-Kvelprud 
Matrikkelgarden KVAMMEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
291-Kvammen 
Matrikkelgarden TORMODSGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
301-Tormodsgard 
302-Sando, øvre 
303-Vestvang 
306-Tormodsgard, nedre 
3011-Sandbø 
3022-Slette 
Matrikkelgarden SANDO
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
311-Jøta 
3122Botolvshuset ???
Matrikkelgarden SATA
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
321-Sata 
321aHovda 
321bSatamoen 
323-Bakken ???
325-Fargarøyne 
327-Lie, nordre 
328-Sando, nedre 
328aGrasstauren, nordre 
329-Bomberud ???
329aBomberudslåtta ???
3210-Bæra, søre 
3211-Bæra 
3212-Lien 
3213-Roen 
3213aGlomshaugen 
3214-Satahagen 
3216-Slåtta 
3218-Sataslåtten 
3219-Myro 
3220-Sataøyen 
3223-Grøvo 
3224-Dekko 
3225-Bæra, nordre 
3228-Bruhagen 
3229-Dortehaugen 
3230-Lie, søre 
3231-Strendo 
3233-Hestebrekk 
3234-Rudning 
3246-Olaguthaugen 
3247-Framstad 
3270-Oppsal 
Matrikkelgarden KROSSHAUG
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
331-Krosshaug ???
331aBukkehaugen ???
332-Øygarden ???
333-Skriudalen ???
Matrikkelgarden OPSATA
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
341-Opsata, søre ???
341aTretteslåtta 
341aUnder Berget 
341cKarelflåte ???
343-Opsata, nordre ???
344-Kleivstølen 
Matrikkelgarden SKJERVHEIM
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
351-Skjervheim, søre ???
351aHallbjørhagen 
353-Skjervheim, myljo ???
359-Teigo ???
3510-Nedreskorr ???
3512-Skjervheim, nordre ???
3513-Vesleberg ???
3515-Skjervheimhagen 
Matrikkelgarden GULLHAGEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
361-Gullhagen ???
361aSkruvedalen 
363-Slåtta 
364-Stranden 
366-Eggertmyrane ???
367-Jegermoen 
3613-Gullhagen, nedre 
Matrikkelgarden HALVORSGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
371-Halvorsgard ???
372-Sveinslåtta ???
374-Jøta 
3712-Halvorsgardhagen ???
Matrikkelgarden BØYGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
381-Bøygard, søre ???
381aBaklien 
382-Bøygard, nordre 
388-Bjerke ???
Matrikkelgarden REIERSGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
391-Reiersgard ???
392-Bergahagen ???
393-Baklien, søre ???
3914-Reiersgard, nedre 
Matrikkelgarden ARNEGARD (SVOTN)
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
401-Arnegard ???
402-Eikro 
407-Saueslettane 
408-Arnegard, nedre ???
409-Nupestølen 
4017-Buset 
Matrikkelgarden BAKLIEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
411-Baklien ???
Matrikkelgarden DYPSJORD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
421-Juvsjordet 
422-Holedokken ???
Matrikkelgarden BERGSGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
431-Bergsgard 
431aTråo 
Matrikkelgarden GUNHILDGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
441-Gunhildgard, nedre ???
443-Gunhildgard, øvre 
444-Gunhildgard, søre 
445-Frankrike ???
447-Aslegjerda ???
449-Gunhildgardbakken 
4411-Baggegarden ???
4412-Stølen 
4413-BakkeGjerda 
Matrikkelgarden SEHL SØRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
451-Sehl, søre; Tolleivsgarden ???
452-Sehl Nordistugu ???
453-Sehl Uppistugu ???
454-Smiubakken ???
Matrikkelgarden SEHL NORDRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
461-Sehl, nordre ???
Matrikkelgarden SKRINDO
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
471-Skrindo søre, Nordistugu ???
471aSamuelplassen 
472-Skrindo søre, Systugu ???
475-Skrindo, nordre ???
476-Skrindo, nordre 
479-Skrindo 
4713-Skrindo 
Matrikkelgarden ØYGARDEN (VOTN)
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
481-Øygarden ???
482-Øygarden nordre 
Matrikkelgarden BAKKE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
491-Bakke 
492-Bakke, nordre 
493-Oppåstølen 
495-Teigen 
496-Bakkeplass 
Matrikkelgarden HOLO SØRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
501-Holo, søre 
502-Holeplassen 
504-Holo, nedre 
Matrikkelgarden HOLO NORDRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
511-Svillegarden, nordre ???
512-Svillegarden, myljo ???
513-Holo, søre 
514-Holeplass 
518-Lund 
5111-Skogly 
Matrikkelgarden SANDELIEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
521-Sandelien, nedre ???
522-Sandelien, øvre 
522aSmedplassen 
Matrikkelgarden SORTEBERG, SØRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
531-Svarteberg, søre ???
532-Håplass og Vesleskrøyva 
536-Veslestølen 
Matrikkelgarden SORTEBERG, NORDRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
541-Svarteberg, myljo ???
542-Svarteberg, nordigarden 
546-Glomsletten 
547-Vesleengen 
549-Hjallo 
Matrikkelgarden TVEITO SØRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
551-Tveito, søre 
551bMyset 
552-Tveito ???
554-Tveito ???
556-Toknutplassen ???
559-Bruteigen ???
5510-Tveito, myljo ???
5511-Tveito, myljo ???
5512-Tveitehagen ???
5515-Nedrejordet 
5517-Tveitejordet ???
5520-Kongstveito, nordre 
5521-Tveito, nordre 
5522-Tveitehaugen ???
5522aOskehaugen 
5525-Tveitehaugen nedre 
5541-Solvang 
5543-Heggtveit 
5552-Heimdal 
5555-Skogtun 
Matrikkelgarden ARNEGARD (NVOTN)
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
561-Arnegard ???
561aArnegardsjorde 
562-Teigen ???
565-Arnegard, søre 
566-Aslegard 
Matrikkelgarden TRINTRUD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
571-Trintrud, søre 
572-Glomsletten ???
573-Trintrud, nordre/Rudningen 
574-Trintrud 
576-Rudningen 
577-Trintrud 
5720-Elvely 
Matrikkelgarden LØKEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
581-Løken, nordre ???
581bLøkengen 
583-Løken, søre ???
584-Ragnhildplassen ???
584aLøkjordet 
585-Springgard ???
586-Løkensgard ???
586aLøkensgardteigen ???
588-Løkensgardslåtta ???
5815-Løkensgard, nedre 
Matrikkelgarden HAUG
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
591-Haug, søre ???
592aHaugslåtta 
593-Haug, nordre ???
Matrikkelgarden TORSTEINSRUD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
601-Veslehaugen ???
Matrikkelgarden VESLEGARDEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
611-Veslegard ???
611aVeslegardjøta 
614-Fekjo 
Matrikkelgarden TORSTEINSRUD STORE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
621-Håkonsgard ???
622-Hagen ???
623-Torsteinsrud, øvre 
Matrikkelgarden GURIGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
631-Gurigard ???
632-Gurigard, søre-øvre ???
633-Gurigard, nedre ???
635-Gurigardgjerda 
636-Gurigard, nedre-søre 
6318-Bakrang 
Matrikkelgarden KIRKEDELEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
641-Kyrkjedelen, søre 
642-Kyrkjedelen ???
643-Kyrkjedelen, myljo ???
645-Kyrkjedeldmyrane 
Matrikkelgarden LAPPEGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
651-Lappegard, øvre/søre 
652-Lappegard søre 
654-Lappegard, nordre ???
654aLappeslettane 
655-Lappegard ???
656-Lappegardmyrane 
Matrikkelgarden OLEIVSGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
661-Oleivsgard, søre 
664-Oleivsgard, nordre 
6616-Ringstad 
Matrikkelgarden DOKK
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
671-Dokk, søre 
671aDokkmoen 
672-Dokk, nordre ???
673-Dokkmyrane ???
678-Dokk, Nedre 
Matrikkelgarden GUDBRANDSGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
681-Gudbrandsgard, søre 
682-Gudbrandsgard, nordre ???
683-GudbrandsgardHaugen ???
Matrikkelgarden MEDGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
691-Medgard, søre ???
692-Slåtteøyne 
693-Medgardshaugen 
694-Medgard, nordre ???
6922-Øyno 
Matrikkelgarden ESPEGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
701-Espegard 
705-Espegard øvre 
706-Espegard nedre 
707-Underberget 
709-Nedrejordet 
Matrikkelgarden HAJEM
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
711-Håheim, nedre 
711aArnefeten 
713-Håheim myljo 
715-Lislelien 
7110-Håheim 
Matrikkelgarden HAJEM øvre
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
721-Håheim øvre 
722-Feten 
724-Snogsrud 
729-VesleHåheim 
Matrikkelgarden Ødelien
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
731-Ødelien 
732-Ødelien, nordre 
735-Åsheim 
Matrikkelgarden Thon, søre
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
741-Thon, myljo 
742-Thon søre 
741bFivilstølen 
746-Bergaplass 
741aPreinsrud 
742aHesjabakken 
748-Bergton 
Matrikkelgarden Thon, nordre
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
751-Pletteton 
7500Thon, nordre udelt 
751bTeigetræet 
752-Thon, nordre 
Matrikkelgarden DOKKEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
761-Dokken 
Matrikkelgarden KJELLARGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
771-Kjellargard nordre 
773-Kjellargard søre 
771aJøta 
771bKluftejordet 
Matrikkelgarden ELLINGSGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
781-Langegard 
782-Ellingsgard 
782aEllingsgardsjordet 
786-Breivik 
7810-Ellingsgard nedre 
7814-Langegard nedre 
Matrikkelgarden LOFTHUS
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
791-Lofthus 
795-Fagerlund 
Matrikkelgarden KASLEGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
801-Kaslegard, nordre 
802-Kaslegard, søre 
Matrikkelgarden HAVARSGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
811-Havardsgard 
Matrikkelgarden LOGSENGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
821-Loksengard 
822-Fjellheim 
821aLoksengardeie 
Matrikkelgarden SETTUNGSGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
831-Settungsgard 
833-Settungsgard, nedre 
Matrikkelgarden BRATTEGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
841-Brattegard, nedre 
842-Brattegard, nedre 
843-Brattegard, øvre 
844-Slåtta 
845-Hagen 
Matrikkelgarden DUSEGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
851-Dusegard 
Matrikkelgarden HOVDEGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
861-Hovdegard, søre 
862-Hovdegard, nordre 
8610-Nordby 
Matrikkelgarden BERG SØRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
871-Berg, søre 
872-Bergsmoen 
Matrikkelgarden BERG NORDRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
881-Berg, nordre 
881aMoen 
882-Berg, nedre 
Matrikkelgarden TORESGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
891-Toresgard, søre 
892-Toresgard, nordre 
895-Toresgardsmoen 
Matrikkelgarden TISTILSGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
901-Torkjellsgard 
909-Nygard 
901aTorkjellsmoen 
903aLappemoen 
903-Lappegard 
904-Bakken 
Matrikkelgarden ARNEGARD VATS
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
911-Tullegard 
912-Turkarstad 
913-Arnegard søre 
916-Arnegard myljo 
918-Arnegard nordre 
9110-Arnegardshagen 
9113-Arnegardsrudningen 
911aKvelvo 
9135-Fagervoll 
912aBergadekko 
918aLukrishagen 
Matrikkelgarden SKARSGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
921-Skarsgard, søre 
922-Skarsgardhagen 
924-Skarsgard, nordre 
925-Randen 
9221-Bjørkheim 
924aAslegutplassen 
9214-Nordheim 
Matrikkelgarden MYKING
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
931-Myking 
932-Mykinghaugen 
932aOdden 
931aVeslestølen 
937-Mykingstølen 
Matrikkelgarden HOLTO
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
941-Sletto 
942-Rudningen 
943-Holto, nordre II 
946-Holto, søre 
947-Halleset 
9410-Skogly 
9411-Holtehagen 
945-Holto, nordre 
947aHalleset II 
941aUndelåndo 
Matrikkelgarden RUUD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
950-Ruud udelt 
951-Ruud, nordre 
955-Ruud, søre 
958-Ruud 
Matrikkelgarden KVINNEGARDEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
961-Kvinnegard, nordre 
962-Kvinnegardjorde 
964-Kvinnegard, myljo 
965-Kvinnegard, søre 
965aKvinnegardhagen 
968-Torsgarden, nordre 
969-Torsgarden 
9614-Vesleteigen 
966-Teigen 
Matrikkelgarden STAKEGARDEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
971-Stakegard 
Matrikkelgarden KOLBJØRNSTØLEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
981-Kolbjørnstølen 
984-Lie 
Matrikkelgarden DENGERUD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
990-Dengerud udelt 
991-Dengerud, nordre 
993-Dengerud, søre 
996-Aalberg 
Matrikkelgarden LÅ
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1001- 
Matrikkelgarden LÅ SØRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1011-Lå, søre 
Matrikkelgarden LÅ ØVRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1021-Øvrelå 
Matrikkelgarden STYRKESTAD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1031-Styrkestad 
1037-Styrkestad, nedre 
1034-Kortgarden 
Matrikkelgarden BJELLA
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1041-Bjella nordre 
1042-Bjella, Midtigarden 
1043-Bjella, søre 
Matrikkelgarden GJELDOKK
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1051-Gjeldokk, øvre 
1052-Gjeldokk, nedre 
1053-Svarteberg 
1056-Slåtta 
1057-Eilevstølen 
10515-Nydokk 
1055-Seksmåls-teigen 
Matrikkelgarden HELLING
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1060-Helling, nordre udelt 
1061-Helling, nordre 
1063-Helling, mellom 
1068-Helling søre 
10611-Anfinngarden 
1068aHellinghaugen 
1060aNyehuso 
Matrikkelgarden HOVE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1070-Hove, udelt 
1071-Hove, nordre 
1074-Hove, nedre nigarde 
1074aHove, Trulsegarden 
1076-Hove, søre uppigarde 
1077-Myregarden 
1078aKvenidn 
1079-Skrattegarden, nordre 
1079a-Sjåmehaugen 
10717-Skrattegarden, søre 
10720-Hovestad 
10722-Myrvoll 
10724-Hovlid 
Matrikkelgarden VARABERG
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1081-Varaberg 
1082-Varaberg, nedre 
Matrikkelgarden ULSHAGEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1091-Ulshagen, nordre 
1092-Ulshagen, søre 
1095-Ulshagen, nedre 
1091bHarahaugen 
1091dTaraldplassen 
1091eSkardet 
1092fMyro 
10913-Bergheim 
Matrikkelgarden SUNDRE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1100-Sundre 
1101-Sundrehagen 
1102-Gudmundsrud 
1103-Larsstølen 
1104-Smedplassen 
1106-Hago, nordre 
1107-Trolløyen 
1108-Bråten 
1109-Moen 
11013-Sandestølen 
11015-Sundre, nedre 
11016aOppsjøplassen 
11016-Åsegarden 
11020-Gretegarden 
11022-Myro 
11025-Piperslåtta 
11026-Hago, søre 
11032-Larsgarden Sundre 
11035-Helgelien 
11037-Myren 
11038-Myrestølen 
11041-Richterøyen 
11042-Torelien 
11044-Sundrebråten 
11044aBråten (plass under Bråten) 
11045-Arnelien 
11046-Dokklien 
110200-Larsgardshaugen 
11047-Myro 
11056-Kapteinstølen 
11057-Minna 
11058-Espelunden 
110108-Nygard 
110109-Nyheim 
110119-Myrbø 
110199-Kirkevoll 
Matrikkelgarden PRESTGARDEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1111-Prestgarden 
1111aHestehagen 
1114-Eikro 
1116-Jonset 
1117-Sandehuset 
1118-Kitilsplassen 
1119-Kolbotnen 
11110-Sutøy 
11111-Brobakken 
Matrikkelgarden HUUS
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1121-Huus, søre 
1122-Huus 
1126-Huus, nordre 
11215-Embrikshaugen 
11243-Kvarveteigen 
11225-Steinsrud 
11223-Hansebråten 
Matrikkelgarden LEKSVOL
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1130-Leksvol 
1131-Leksvol, søre 
1133-Leksvol, nordre 
Matrikkelgarden STAVE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1140-Stave 
1141-Stave, søre 
1142-Hefte 
1148-Stavejordet 
11411-Stavehaugen 
11412-Stave, nordre 
11416-Hansebråten, nordre 
11423-Skogstad 
11428-Stave, austre 
1147-Stavejordet, søre 
Matrikkelgarden RIME
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1151-Rime, søre 
1152-Bruteigen 
1153-Rimejordet 
1154-Øyno 
1155-Vangen store 
1158-Rimeslåtta 
11510-Rimeslåtta nedre 
11511-Rimeslåtta, øvre 
11516-Rime, myljo eller Fly 
11516aBuste-teigen 
11517-Skalle 
11518-Dengerud, vesle 
11516bKulu-tunga 
11520-Rimehaugen 
11521-Skallehaugen 
11526-Vangen 
11527-Vangeteigen 
11528-Vesle-Vangen 
11520aHaugestølen 
11530-Rimeslåtta 
11532-Bergo 
11533-Bruvoll 
Matrikkelgarden BAKKETEIGEN
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1161-Bakketeigen 
1161aDrengeplassen 
1161bNobben 
Matrikkelgarden JØRGENSGARD NOSS
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1171-Tolleivsgarden Noss 
1173-Belluteigen 
1175-Jøto 
1175aJøtebakken 
Matrikkelgarden TORKELSGARD NOSS
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1181-Larsgarden Noss 
1182-Tveito 
1183-Røyse 
1185-Brenno 
1186-Trydalen 
Matrikkelgarden GUNHILDGARD NOSS
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1191-Haugegarden 
1191aBirge-plassen 
1192-Ivarsgarden Noss 
1192aViskeplassen 
1195-Helgeplassen 
Matrikkelgarden ASLAKSGARD NOSS
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1201-Knutsgarden Noss 
1202-Hallebråt 
1203-Rudningane, nordre 
1206-Oppigarden Noss 
1207-Skomakarmoen 
1208-Skomakarmoen 
1209-Råen 
12010-Rudningane søre 
12014-Hallebråt 
Matrikkelgarden ARNEGARD NOSS
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1211-Arnegard Noss 
1211bHagabakkane 
1212-Tveitemoen 
1216-Brenno 
1217-Randedokken 
Matrikkelgarden SKOTTEBØL
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1221-Skottebøl 
1224-Asgrimplass, søre 
1226-Vangen søre 
1227-Asgrimplass, øvre 
12215-Asgrimplass, nedre 
12218-Skjølet 
Matrikkelgarden SØRE STRAND eller AMBEGARD
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1230-Strand  
1230aAmbegard 
1231-Pletten 
1232-Aslegarden Strand 
1236-Halvorsgard Strand 
1236aPerplassen 
1236bGranhagen 
1238-Larsgard 
12310-Brennehaugen 
12316-Holtegarden 
12316cHolmen og Morehaugen 
12317-Storeteig 
12329-Turrhaug 
12330-Langeland 
12330aBranesberget 
12331-Guroplassen 
12332-Tjønndalen 
12332aBråto 
12333-Leksvolplassen 
12334-Nilsegarden Strand 
12338-Vangodden 
12345-Gjerdnes 
12348-Sagen 
12345aGjerdnesSlåtta 
12349-Toreplass 
12393-Solbø 
Matrikkelgarden NORDRE STRAND
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1231bAmundsgard Strand 
1231cGudbrandsgard Strand 
12350-Strandmyren 
12350aHakkerud 
12351-Haugerud 
12352-Strand, Larsstugu 
12353-Strand, Fetagarden 
12358-Strand, Bakken 
123106-Fjordheim 
Matrikkelgarden TUNE
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1241-Tune, søre 
1242-Tune, nordre 
1245-Tunehagen nordre 
1246-Tunehagen søre 
1248-Tune myljo 
Matrikkelgarden SUNDBREI
GnrBnrUmatr. Bruksnamn Ut
1251-Sundbrei nedre 
1252-Perstølen 
1257aSundbreihaugen 
1257-Sundbrei øvre 
1259-Sundbreijordet 
12510-Hollebakken 
12512-Skrien 
12522-Storemyr 
Matrikkelgarden SANDÅKER